Wszystkie wpisy, których autorem jest vedius

Nowy projekt strony www naszej firmy – nowe obszary działania

We wrześniu 2016 roku odświeżyliśmy nieco stronę internetową firmy, publikując całkowicie nowy projekt graficzny w pełni responsywny – zobacz.

2

Co się zmieniło?
Łatwiej napisać o tym co pozostało tak jak poprzednio.
Trzon działalności firmy podobnie jak poprzednio stanowią usługi szkoleniowe. Podzieliliśmy je na kilka kategorii:

Od grudnia 2015 roku firma VEDIUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie dla świadczonych usług edukacyjno – szkoleniowych. Akredytacja została uzyskana po audycie i kontroli procedur i jakości świadczonych przez naszą firme usług szkoleniowych, które zostały bardzo wysoko ocenione. Uzyskanie akredytacji wpisuje się w strategię rozwoju firmy – budowanie mocnego ośrodka szkoleniowego świadczącego usługi najwyższej jakości.

W lutym 2016 roku zarejestrowana została również Placówka Kształcenia ustawicznego – http://vedius.pl/placowka-ksztalcenia-ustawicznego/

Jej celem jest realizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych kończących się egzaminami i zaświadczeniami MEN. Placówka prowadzi kursy kwalifikacyjne E12, E13, E14.

  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Po ukończeniu trzech wymienionych powyżej kursów kwalifikacyjnych i pozytywnym zdaniu egzaminów z kwalifikacji uczestnik otrzymuje tytuł Technik Informatyk (dodatkowym warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego)

Placówka prowadzi również kursy umiejętności zawodowych z zakresu: systemów operacyjnych, sieci komputerowych, oprogramowania biurowego, grafiki komputerowej, projektowania stron WWW i aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie bazami danych, technologii internetowych i e-marketingu, programowania strukturalnego i obiektowego. Te szkolenia również kończą się egzaminami i zaświadczeniami MEN.

W nowej odsłonie firmy mocniej zostały zaakcentowane usługi informatyczne, te które były poprzednio to oczywiście:

Oferta usług informatycznych została poszerzona o:

Tradycyjnie mocną stroną firmy jest realizacja projektów EFS – http://vedius.pl/projekty-efs/

Od stycznia 2017 roku rozpoczynamy realizację projektu szkoleniowego dla Zespołu Szkół Teleinformatycznych we Wrocławiu w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego.

Równocześnie na terenie całej Małopolski realizujemy kilka projektów szkoleniowych – in formacja w artykule poniżej

Projekt efs z aktywizacją zawodową

Informacja dla absolwentów szkół zawodowych, średnich, studentów zaocznych i wszystkich innych poszukujących pracy – ruszyły nowe projekty unijne dla osób poszukujących pracy w wieku 15-29 lat.

Rozpoczęliśmy realizację kilku projektów powiązanych z aktywizacją zawodową.
Oferta jest skierowana do osób w wieku 15-29 lat.
Uczestnik projektu przechodzi przez kilka etapów:
– rozmowa z doradcą zawodowym
– szkolenie (miesiąc)
– staż w firmie (3 miesiące)
– zatrudnienie (3 miesiące)
Całość trwa około 7 miesięcy i za te 7 miesięcy uczestnik projektu otrzymuje wynagrodzenie:
– za część szkoleniową – około 1000 zł
– za staż – 3 miesięczne wynagrodzenie (3×1500 zł)
– za trzy miesiące zatrudnienia – 3-miesięczne wynagrodzenie (3×1500 zł)
Projekty są już w fazie realizacji – rekrutacją i udzielaniem szczegółowych informacji zajmuje się Agata Krukowska – tel. kom. 505 767 956
Informacje można też uzyskać w sekretariacie firmy Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius w Krakowie przy ul. Kochanowskiego 28/1. oraz na stronie http://vedius.pl/aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-15-29-l…/

1

Szkolenia IT – wrzesień-grudzień 2016

W edycji wrzesień-grudzień 2016 proponujemy szereg szkoleń z grafiki komputerowej i DTP oraz szkolenia typowe w naszej ofercie: administracja systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi i osprzętem IT. Dla początkujących standardowo oferujemy szkolenia ECDL Base. Więcej: http://vedius.pl/cennik/

Jesienna edycja szkoleń IT

Oferta szkoleniowa w miesiącach wrzesień – grudzień 2015 jest to kilka ciekawych propozycji m.in dla grafików komputerowych, operatorów DTP, administratorów sieci komputerowych. W ofercie dla osób początkujących tradycyjnie można znaleźć szkolenia z certyfikatem ECDL Base, ECDL Start.

Zapraszamy

Nowy projekt szkoleniowy EFS/POKL – bezpłatne szkolenia dla początkujących i zaawansowanych

Już w maju 2014 ruszamy z nowym projektem szkoleniowym skierowanym zarówno do osób bezrobotnych jak i pracujących. Więcej informacji na stronie projektu:

www.projektecdl.vedius.pl

W ramach projektu przewidziane są bezpłatne szkolenia dla osób początkujących (ECDL Start) jak i zaawansowanych (ECDL Advanced).

  1. 1.      Szkolenia dla początkujących:

Obsługa komputera, obsługa Internetu oraz podstawowych programów biurowych: edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne

Szkolenie kończy się egzaminem i certyfikatem ECDL Start

  1. 2.      Szkolenie dla średniozaawansowanych i zaawansowanych

Obsługa pakietu oprogramowania biurowego na poziomie zaawansowanym: Edytory tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Prezentacje multimedialne, Bazy danych

Szkolenie kończy się egzaminem i certyfikatem ECDL Advanced

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób w wieku 25-65 z wykształceniem maksimum średnim, zamieszkałych na stałe lub czasowo w województwie małopolskim, na terenach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby bezrobotne, uczące się jak i pracujące. Szkolenia są całkowicie bezpłatne – w 100% finansowane z Funduszy Europejskich.

Cel szkolenia

Celem szkoleń jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i najpopularniejszymi programami biurowymi, niezbędnymi w pracy zawodowej.

Osoby uczące się pracy z komputerem oraz posiadające tylko podstawową wiedzę i umiejętności zapraszamy na szkolenie dla początkujących – ECDL Stat.

Osoby posiadające już pewne umiejętności i pragnące je poszerzyć i udoskonalić zapraszamy na szkolenia dla zaawansowanych – ECDL Advanced.

Informacje i zapisy:

Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS

Kraków ul. Kochanowskiego 28/1

Osoby do kontaktu

Barbara Węgiel

Tel. 12 633 01 64

Waldemar Węglarz

Tel. kom. 691 540 510

E-mail: biuro@vedius.pl

Dotacje i projekty unijne – ręczne sterowanie rynkiem szkoleń?

Ponieważ dział Artykuły/ciekawostki poświęcony jest właśnie luźnym  przemyśleniom, dlatego postanowiłem trochę uwagi poświęcić projektom EFS/POKL i ich wpływowi na rynek szkoleń. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiało się wiele sprzecznych poglądów i opinii jaki to wpływ na Polskę i polską gospodarkę będzie miało owo wejście.

Nie czuję się kompetentny do oceny wpływu członkostwa Polski w UE na całą gospodarkę, ale kilka spostrzeżeń mam w obrębie branży i środowiska, w którym działam

Jeśli chciałbym wyrazić opinię jednym zdaniem to powiedziałbym, że 45 lat Polacy zmagali się z komunizmem, widząc zło w odgórnym i ręcznym sterowaniu gospodarką by dobrowolnie popaść w jeszcze mocniej regulowany i sterowany system. Błędem gospodarki epoki komunizmu opartej na planowaniu było projektowanie i planowanie rozwoju tych gałęzi gospodarki, które były zgodne z ideą budowy społeczeństwa socjalistycznego. Budowano zatem przemysł, by zwiększyła się procentowo ilość osób w klasie robotniczej, powstawały zakłady nie mające uzasadnienia gospodarczego, ale mające być uwieńczeniem czyjejś idei.

A jak to wygląda obecnie?

Hit ostatnich lat to projekty szkoleniowe dla osób 45+ lub 50+. Ogromna ilość szkoleń skierowanych do grupy wiekowej w wieku przedemerytalnym, mająca zachęcić ich do zwiększania kompetencji i pozostawania dłużej na rynku pracy. Idea słuszna tylko dlaczego nie realizowana mechanizmami wolnorynkowymi? Wystarczyłoby wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby w tym przedziale wiekowym lub obniżyć składki.

Tymczasem stworzony został potężny mechanizm z gigantyczną biurokracją do dystrybuowania funduszy europejskich na projekty szkoleniowe. Środki te kierowane są do firm, które w wyniku subiektywnej oceny komisji uzyskały odpowiednią ilość punktów. I nie ma znaczenia, że większość owych firm nie posiada wykwalifikowanej kadry, nie posiada również sprzętu ani oprogramowania niezbędnego do realizacji szkoleń. Nie ma znaczenia również, że działania tego typu tworzą niezdrową konkurencję, ponieważ firmy z oferta komercyjną nie są w stanie w żaden sposób konkurować ze szkoleniami finansowanymi z POKL.

Coraz powszechniejsza opinia, że szkolenia dofinansowywane zepsuły i nadal psują rynek szkoleń zmusiła chyba do myślenia instytucje zajmujące się dystrybucją środków unijnych, ponieważ pojawiły się przebłyski działań nieco bardziej sensownych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przeprowadza pilotażowy projekt badania jakości świadczonych usług przez firmy szkoleniowe. Projekt ma na celu wyłonienie firm, w których jakość świadczonych usług a nie kroplówka finansowa w postaci projektu POKL uzasadnia ich istnienie na rynku. Badanie jakości (audyt) kończy się wydaniem (lub nie) certyfikatu jakości.

Idea sama w sobie jak najbardziej właściwa ale oczywiście będzie miała sens i rację bytu jeśli będzie czemuś służyć. Otóż w myśl założeń ma służyć temu by usługi szkoleniowe wróciły do pierwotnej, komercyjnej postaci i by jakość i konkurencyjność decydowała o pozycji firmy. W myśl nowej idei finansowanie szkoleń ma się odbywać poprzez tzw. bony szkoleniowe, czyli de facto środki płatnicze, którymi uczestnik będzie płacił firmie szkoleniowej. Bony będą nabywane w WUP-ach i realizowane będą tylko w tych firmach szkoleniowych, które spełniają standardy jakości.

Trzymajmy zatem kciuki za powodzenie inicjatywy, która co prawda nie przywraca jeszcze rynku szkoleń do zupełnie wolnorynkowej konkurencyjności ale na pewno jest krokiem we właściwą stronę. Dużym wyzwaniem dla WUP z pewnością będzie przekonanie przedsiębiorców do korzystania z nowego systemu. Miejmy zatem nadzieję że mądre inicjatywy nie rozbiją się o mur regulacji i nakazów oraz wizji osób nie mających o specyfice branży zielonego pojęcia.

Waldemar Węglarz

Nowy projekt szkoleniowy – VEDIUS i InsMedia

logo-licencja na projektowanieProjekt skierowany jest do osób
w wieku 25-64 lat, uczących się, pracujących lub mieszkających
w województwie małopolskim, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem umiejętności
i kompetencji w obszarach ICT, zwłaszcza osoby o niskich kompetencjach.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia:

  • Projektowanie stron www (z certyfikatem ECDL Webstarter)
  • Edytory tekstu i Prezentacje multimedialne (MS Word i MS PowerPoint) – certyfikat ECDL Advanced

Rekrutację prowadzi:

Biuro Projektu

Al. 3 Maja 5,
30-063 Kraków

Tel. 12 357 68 31
Fax 12 623 83 83

kontakt@licencjanaprojektowanie.pl