Archiwum kategorii: Wydarzenia

Nowy projekt szkoleniowy EFS/POKL – bezpłatne szkolenia dla początkujących i zaawansowanych

Już w maju 2014 ruszamy z nowym projektem szkoleniowym skierowanym zarówno do osób bezrobotnych jak i pracujących. Więcej informacji na stronie projektu:

www.projektecdl.vedius.pl

W ramach projektu przewidziane są bezpłatne szkolenia dla osób początkujących (ECDL Start) jak i zaawansowanych (ECDL Advanced).

  1. 1.      Szkolenia dla początkujących:

Obsługa komputera, obsługa Internetu oraz podstawowych programów biurowych: edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne

Szkolenie kończy się egzaminem i certyfikatem ECDL Start

  1. 2.      Szkolenie dla średniozaawansowanych i zaawansowanych

Obsługa pakietu oprogramowania biurowego na poziomie zaawansowanym: Edytory tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Prezentacje multimedialne, Bazy danych

Szkolenie kończy się egzaminem i certyfikatem ECDL Advanced

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób w wieku 25-65 z wykształceniem maksimum średnim, zamieszkałych na stałe lub czasowo w województwie małopolskim, na terenach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby bezrobotne, uczące się jak i pracujące. Szkolenia są całkowicie bezpłatne – w 100% finansowane z Funduszy Europejskich.

Cel szkolenia

Celem szkoleń jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i najpopularniejszymi programami biurowymi, niezbędnymi w pracy zawodowej.

Osoby uczące się pracy z komputerem oraz posiadające tylko podstawową wiedzę i umiejętności zapraszamy na szkolenie dla początkujących – ECDL Stat.

Osoby posiadające już pewne umiejętności i pragnące je poszerzyć i udoskonalić zapraszamy na szkolenia dla zaawansowanych – ECDL Advanced.

Informacje i zapisy:

Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS

Kraków ul. Kochanowskiego 28/1

Osoby do kontaktu

Barbara Węgiel

Tel. 12 633 01 64

Waldemar Węglarz

Tel. kom. 691 540 510

E-mail: biuro@vedius.pl

Nowy projekt szkoleniowy – VEDIUS i InsMedia

logo-licencja na projektowanieProjekt skierowany jest do osób
w wieku 25-64 lat, uczących się, pracujących lub mieszkających
w województwie małopolskim, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem umiejętności
i kompetencji w obszarach ICT, zwłaszcza osoby o niskich kompetencjach.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia:

  • Projektowanie stron www (z certyfikatem ECDL Webstarter)
  • Edytory tekstu i Prezentacje multimedialne (MS Word i MS PowerPoint) – certyfikat ECDL Advanced

Rekrutację prowadzi:

Biuro Projektu

Al. 3 Maja 5,
30-063 Kraków

Tel. 12 357 68 31
Fax 12 623 83 83

kontakt@licencjanaprojektowanie.pl

Certyfikat jakości MSUES dla Vedius

ceryfikatPo okresie przygotowań i dostosowaniu firmy do wymogów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie uzyskaliśmy Certyfikat Jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych.  Certyfikacja i akredytacja przez WUP ma na celu wyselekcjonowanie firm szkoleniowych świadczących usługi wysokiej jakości. Po dostosowaniu standardów świadczonych usług do wymogów Standardu w firmie został przeprowadzony dwudniowy audyt. Pozytywny wynik audytu pozwolił firmie Vedius jako pierwszej firmie szkoleniowej z branzy IT uzyskać certyfikat.