Nowy projekt strony www naszej firmy – nowe obszary działania

We wrześniu 2016 roku odświeżyliśmy nieco stronę internetową firmy, publikując całkowicie nowy projekt graficzny w pełni responsywny – zobacz.

2

Co się zmieniło?
Łatwiej napisać o tym co pozostało tak jak poprzednio.
Trzon działalności firmy podobnie jak poprzednio stanowią usługi szkoleniowe. Podzieliliśmy je na kilka kategorii:

Od grudnia 2015 roku firma VEDIUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie dla świadczonych usług edukacyjno – szkoleniowych. Akredytacja została uzyskana po audycie i kontroli procedur i jakości świadczonych przez naszą firme usług szkoleniowych, które zostały bardzo wysoko ocenione. Uzyskanie akredytacji wpisuje się w strategię rozwoju firmy – budowanie mocnego ośrodka szkoleniowego świadczącego usługi najwyższej jakości.

W lutym 2016 roku zarejestrowana została również Placówka Kształcenia ustawicznego – http://vedius.pl/placowka-ksztalcenia-ustawicznego/

Jej celem jest realizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych kończących się egzaminami i zaświadczeniami MEN. Placówka prowadzi kursy kwalifikacyjne E12, E13, E14.

  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Po ukończeniu trzech wymienionych powyżej kursów kwalifikacyjnych i pozytywnym zdaniu egzaminów z kwalifikacji uczestnik otrzymuje tytuł Technik Informatyk (dodatkowym warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego)

Placówka prowadzi również kursy umiejętności zawodowych z zakresu: systemów operacyjnych, sieci komputerowych, oprogramowania biurowego, grafiki komputerowej, projektowania stron WWW i aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie bazami danych, technologii internetowych i e-marketingu, programowania strukturalnego i obiektowego. Te szkolenia również kończą się egzaminami i zaświadczeniami MEN.

W nowej odsłonie firmy mocniej zostały zaakcentowane usługi informatyczne, te które były poprzednio to oczywiście:

Oferta usług informatycznych została poszerzona o:

Tradycyjnie mocną stroną firmy jest realizacja projektów EFS – http://vedius.pl/projekty-efs/

Od stycznia 2017 roku rozpoczynamy realizację projektu szkoleniowego dla Zespołu Szkół Teleinformatycznych we Wrocławiu w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego.

Równocześnie na terenie całej Małopolski realizujemy kilka projektów szkoleniowych – in formacja w artykule poniżej

Projekt efs z aktywizacją zawodową

Informacja dla absolwentów szkół zawodowych, średnich, studentów zaocznych i wszystkich innych poszukujących pracy – ruszyły nowe projekty unijne dla osób poszukujących pracy w wieku 15-29 lat.

Rozpoczęliśmy realizację kilku projektów powiązanych z aktywizacją zawodową.
Oferta jest skierowana do osób w wieku 15-29 lat.
Uczestnik projektu przechodzi przez kilka etapów:
– rozmowa z doradcą zawodowym
– szkolenie (miesiąc)
– staż w firmie (3 miesiące)
– zatrudnienie (3 miesiące)
Całość trwa około 7 miesięcy i za te 7 miesięcy uczestnik projektu otrzymuje wynagrodzenie:
– za część szkoleniową – około 1000 zł
– za staż – 3 miesięczne wynagrodzenie (3×1500 zł)
– za trzy miesiące zatrudnienia – 3-miesięczne wynagrodzenie (3×1500 zł)
Projekty są już w fazie realizacji – rekrutacją i udzielaniem szczegółowych informacji zajmuje się Agata Krukowska – tel. kom. 505 767 956
Informacje można też uzyskać w sekretariacie firmy Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius w Krakowie przy ul. Kochanowskiego 28/1. oraz na stronie http://vedius.pl/aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-15-29-l…/

1