Obecne realizacje EFS/POKL – Graficzna Małopolska

Graficzna Małopolskaprojekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. małopolskiego oraz ich pracowników wykonujących pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. małopolskim, w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielcza umowy o pracę. Udział w kursach jest bezpłatny.