Projekt efs z aktywizacją zawodową

Informacja dla absolwentów szkół zawodowych, średnich, studentów zaocznych i wszystkich innych poszukujących pracy – ruszyły nowe projekty unijne dla osób poszukujących pracy w wieku 15-29 lat.

Rozpoczęliśmy realizację kilku projektów powiązanych z aktywizacją zawodową.
Oferta jest skierowana do osób w wieku 15-29 lat.
Uczestnik projektu przechodzi przez kilka etapów:
– rozmowa z doradcą zawodowym
– szkolenie (miesiąc)
– staż w firmie (3 miesiące)
– zatrudnienie (3 miesiące)
Całość trwa około 7 miesięcy i za te 7 miesięcy uczestnik projektu otrzymuje wynagrodzenie:
– za część szkoleniową – około 1000 zł
– za staż – 3 miesięczne wynagrodzenie (3×1500 zł)
– za trzy miesiące zatrudnienia – 3-miesięczne wynagrodzenie (3×1500 zł)
Projekty są już w fazie realizacji – rekrutacją i udzielaniem szczegółowych informacji zajmuje się Agata Krukowska – tel. kom. 505 767 956
Informacje można też uzyskać w sekretariacie firmy Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius w Krakowie przy ul. Kochanowskiego 28/1. oraz na stronie http://vedius.pl/aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-15-29-l…/

1