Nowy projekt strony www naszej firmy – nowe obszary działania

We wrześniu 2016 roku odświeżyliśmy nieco stronę internetową firmy, publikując całkowicie nowy projekt graficzny w pełni responsywny – zobacz.

2

Co się zmieniło?
Łatwiej napisać o tym co pozostało tak jak poprzednio.
Trzon działalności firmy podobnie jak poprzednio stanowią usługi szkoleniowe. Podzieliliśmy je na kilka kategorii:

Od grudnia 2015 roku firma VEDIUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie dla świadczonych usług edukacyjno – szkoleniowych. Akredytacja została uzyskana po audycie i kontroli procedur i jakości świadczonych przez naszą firme usług szkoleniowych, które zostały bardzo wysoko ocenione. Uzyskanie akredytacji wpisuje się w strategię rozwoju firmy – budowanie mocnego ośrodka szkoleniowego świadczącego usługi najwyższej jakości.

W lutym 2016 roku zarejestrowana została również Placówka Kształcenia ustawicznego – http://vedius.pl/placowka-ksztalcenia-ustawicznego/

Jej celem jest realizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych kończących się egzaminami i zaświadczeniami MEN. Placówka prowadzi kursy kwalifikacyjne E12, E13, E14.

  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Po ukończeniu trzech wymienionych powyżej kursów kwalifikacyjnych i pozytywnym zdaniu egzaminów z kwalifikacji uczestnik otrzymuje tytuł Technik Informatyk (dodatkowym warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego)

Placówka prowadzi również kursy umiejętności zawodowych z zakresu: systemów operacyjnych, sieci komputerowych, oprogramowania biurowego, grafiki komputerowej, projektowania stron WWW i aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie bazami danych, technologii internetowych i e-marketingu, programowania strukturalnego i obiektowego. Te szkolenia również kończą się egzaminami i zaświadczeniami MEN.

W nowej odsłonie firmy mocniej zostały zaakcentowane usługi informatyczne, te które były poprzednio to oczywiście:

Oferta usług informatycznych została poszerzona o:

Tradycyjnie mocną stroną firmy jest realizacja projektów EFS – http://vedius.pl/projekty-efs/

Od stycznia 2017 roku rozpoczynamy realizację projektu szkoleniowego dla Zespołu Szkół Teleinformatycznych we Wrocławiu w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego.

Równocześnie na terenie całej Małopolski realizujemy kilka projektów szkoleniowych – in formacja w artykule poniżej