Informatyczna Małopolska

Informatyczna Małopolska kursy komputerowe dofinansowane w 80% dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw. Celem projektu Informatyczna Małopolska 2010 jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników mikro i małych przedsiębiorstw. W projekcie mogą wziąć udział delegowani na szkolenie pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw zatrudnieni na umowę o pracę lub sami właściciele tych przedsiębiorstw.