Umowa z PTI/ECDL

W dniu 03.06.2013 firma Vedius zawarła umowę nr PU/2013/75  z Biurem ECDL Polskiego
Towarzystwa Informatycznego na realizację egzaminów ECDL Core, realizowanych w ramach projektu
poddziałania 9.6.2 „Podnoszenie kwalifikacji językowych  i ICT żołnierzy zawodowych i pracowników
wojska w woj. Dolnośląskim”