Certyfikat jakości MSUES dla Vedius

ceryfikatPo okresie przygotowań i dostosowaniu firmy do wymogów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie uzyskaliśmy Certyfikat Jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych.  Certyfikacja i akredytacja przez WUP ma na celu wyselekcjonowanie firm szkoleniowych świadczących usługi wysokiej jakości. Po dostosowaniu standardów świadczonych usług do wymogów Standardu w firmie został przeprowadzony dwudniowy audyt. Pozytywny wynik audytu pozwolił firmie Vedius jako pierwszej firmie szkoleniowej z branzy IT uzyskać certyfikat.