Wszystkie wpisy, których autorem jest vedius

Pozycjonowanie stron www – bezpłatne szkolenie

Ostatnia edycja szkoleń w ramach projektu Nowe Technologie w Twojej firmie.

29 marca rozpoczynamy szkolenie pt. Pozycjonowanie stron internetowych. W ramach tego projektu uruchomimy jeszcze tylko dwa szkolenia: pierwsze to Joomla, drugie szkolenie to właśnie pozycjonowanie stron www.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenie w weekendy, dodatkowo uczesnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz Pendrive z bootowalnym systemem operacyjnym.

Zapraszamy

Ostatnie bezpłatne szkolenia – Joomla

Ostatnia edycja szkoleń w ramach projektu Nowe Technologie w Twojej firmie.

29 marca rozpoczynamy szkolenie pt. Joomla – projektowanie stron www. W ramach tego projektu uruchomimy jeszcze tylko dwa szkolenia: pierwsze to właśnie Joomla, drugie szkolenie to pozycjonowanie stron www.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenie w weekendy, dodatkowo uczesnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz Pendrive z bootowalnym systemem operacyjnym.

Certyfikat jakości MSUES dla Vedius

ceryfikatPo okresie przygotowań i dostosowaniu firmy do wymogów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie uzyskaliśmy Certyfikat Jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych.  Certyfikacja i akredytacja przez WUP ma na celu wyselekcjonowanie firm szkoleniowych świadczących usługi wysokiej jakości. Po dostosowaniu standardów świadczonych usług do wymogów Standardu w firmie został przeprowadzony dwudniowy audyt. Pozytywny wynik audytu pozwolił firmie Vedius jako pierwszej firmie szkoleniowej z branzy IT uzyskać certyfikat.

Umowa z PTI/ECDL

W dniu 03.06.2013 firma Vedius zawarła umowę nr PU/2013/75  z Biurem ECDL Polskiego
Towarzystwa Informatycznego na realizację egzaminów ECDL Core, realizowanych w ramach projektu
poddziałania 9.6.2 „Podnoszenie kwalifikacji językowych  i ICT żołnierzy zawodowych i pracowników
wojska w woj. Dolnośląskim”

Informatyczna Małopolska

Informatyczna Małopolska kursy komputerowe dofinansowane w 80% dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw. Celem projektu Informatyczna Małopolska 2010 jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników mikro i małych przedsiębiorstw. W projekcie mogą wziąć udział delegowani na szkolenie pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw zatrudnieni na umowę o pracę lub sami właściciele tych przedsiębiorstw.

Obecne realizacje EFS/POKL – Graficzna Małopolska

Graficzna Małopolskaprojekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. małopolskiego oraz ich pracowników wykonujących pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. małopolskim, w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielcza umowy o pracę. Udział w kursach jest bezpłatny.