Archiwum kategorii: Aktualności

Informatyczna Małopolska

Informatyczna Małopolska kursy komputerowe dofinansowane w 80% dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw. Celem projektu Informatyczna Małopolska 2010 jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników mikro i małych przedsiębiorstw. W projekcie mogą wziąć udział delegowani na szkolenie pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw zatrudnieni na umowę o pracę lub sami właściciele tych przedsiębiorstw.

Obecne realizacje EFS/POKL – Graficzna Małopolska

Graficzna Małopolskaprojekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. małopolskiego oraz ich pracowników wykonujących pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. małopolskim, w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielcza umowy o pracę. Udział w kursach jest bezpłatny.