Obrazki

Nowy projekt szkoleniowy – VEDIUS i InsMedia

logo-licencja na projektowanieProjekt skierowany jest do osób
w wieku 25-64 lat, uczących się, pracujących lub mieszkających
w województwie małopolskim, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem umiejętności
i kompetencji w obszarach ICT, zwłaszcza osoby o niskich kompetencjach.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia:

  • Projektowanie stron www (z certyfikatem ECDL Webstarter)
  • Edytory tekstu i Prezentacje multimedialne (MS Word i MS PowerPoint) – certyfikat ECDL Advanced

Rekrutację prowadzi:

Biuro Projektu

Al. 3 Maja 5,
30-063 Kraków

Tel. 12 357 68 31
Fax 12 623 83 83

kontakt@licencjanaprojektowanie.pl

Certyfikat jakości MSUES dla Vedius

ceryfikatPo okresie przygotowań i dostosowaniu firmy do wymogów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie uzyskaliśmy Certyfikat Jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych.  Certyfikacja i akredytacja przez WUP ma na celu wyselekcjonowanie firm szkoleniowych świadczących usługi wysokiej jakości. Po dostosowaniu standardów świadczonych usług do wymogów Standardu w firmie został przeprowadzony dwudniowy audyt. Pozytywny wynik audytu pozwolił firmie Vedius jako pierwszej firmie szkoleniowej z branzy IT uzyskać certyfikat.